KONTAKT
Telefon: +48 506 - 916 117
Kom.: + 49 173 - 721 46 75
e-mail: info@amw-shop.de
  • Deutch (German)
  • Polski (Polish)

Ochrona danych

UWAGA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH

Oferent przywiązuje najwyższą wagę do ochrony prywatności użytkowników witryny. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie wszelkich danych osobowych udostępnianych Oferentowi może odbywać się wyłącznie ze ścisłym przestrzeganiem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników.

 

W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE?

Dane osobowe to poszczególne informacje dotyczące tożsamości osobistej lub materialnej użytkownika. Podczas odwiedzania strony internetowej nie są gromadzone ani przetwarzane żadne dane osobowe. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane lokalnie tylko wtedy, kiedy są one niezbędne do realizacji zamówienia. Gromadzenie danych odbywa się wyłącznie w udostępnionym przez użytkownika zakresie.

 

JAKIE DANE NIEOSOBOWE SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE?

Dane nieosobowe to dane dotyczące korzystania z serwisu i obsługi serwisu, które nie mogą być przypisane żadnej konkretnej osobie. W celu poprawy i personalizacji strony internetowej, witryna gromadzi i analizuje następujące dane nieosobowe: typ/wersja przeglądarki, adres IP, czas zapytania w serwisie. Niniejsza strona korzysta z plików cookies.

 

W JAKI SPOSÓB PAŃSTWA DANE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE?

Dane osobowe, gromadzone i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy, służą wyłącznie do realizacji zamówienia i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu realizacji transakcji i zgodnie z wymogami prawnymi. Dane nieosobowe służą wyłącznie do poprawy i personalizacji strony internetowej i również zostaną usunięte natychmiast po dokonaniu analizy statystycznej. Oferent gwarantuje, iż nie dojdzie do fuzji danych nieosobowych z innymi źródłami danych. W żadnym wypadku dane nie będą sprzedawane ani przekazywane w innym celu osobom trzecim, które nie są związane z realizacją umowy.

 

W JAKI SPOSÓB PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ CHRONIONE?

 

Oferent gwarantuje, iż przedsięweźmie wszelkie stosowne i uzasadnione środki ostrożności oraz będzie je stale dostosowywał do aktualnego stanu techniki w celu zapobieżenia dostępowi osób trzecich do danych. Użytkownik ma prawo do zasięgnięcia w dowolnym momencie informacji na temat swoich danych osobowych pod adresem amwohnideen@web.de.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. – zwanej dalej Google. Google Analytics korzysta z tzw. cookies, tzn. plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają użytkownikowi analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookies dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (włączając w to adres IP) są wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz do świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z witryn internetowych oraz Internetu. Ponadto, firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile wymaga tego prawo lub osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie firmy Google. Firma Google nie będzie w żadnym wypadku łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Istnieje możliwość niedopuszczenia do instalacji plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki, wiąże się to jednak z ograniczeniem możliwości pełnego korzystania z niektórych funkcji niniejszej strony. Wtyczkę dezaktywacyjną Google Analytics można załadować pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę Google w opisany wyżej sposób i do wyżej wymienionych celów. Gromadzenie i przechowywanie danych może być w dowolnym momencie anulowane ze skutkiem na przyszłość.