KONTAKT
Telefon: +48 506 - 916 117
Kom.: + 49 173 - 721 46 75
e-mail: info@amw-shop.de
  • Deutch (German)
  • Polski (Polish)

Formularz odstąpienia od umowy

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, należy wypełnić formularz i odesłać go) na poniższy adres:

- A&M Wohnideen GbR, Arkadiusz Skowronski & Martin Pichura, Meistermannstr. 14, 42719 Solingen, E-mail: amwohnideen@web.de

  • Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy kupna następujących towarów (*)
  • Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*)
  • Imię i nazwisko klienta (klientów)
  • Adres klienta (klientów)
  • Podpis klienta (klientów) (tylko w przypadku wiadomości w formie papierowej)
  • Data

 


(*) Niepotrzebne skreślić.